ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดี ! สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด

  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก 


โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,16:48   อ่าน 248 ครั้ง