ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยนายเพิ่ม นาก้อนทอง ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564  ในวันที่ 15 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,15:40   อ่าน 598 ครั้ง