@..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัยพ์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด..@ประหยัดในวันนี้ จะได้มีในยามยาก อดออมไว้ให้มาก ไม่ลำบากยามฉุกเฉิน@..
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 24 ม.ค. 66
แจ้งเจ้าหน้าที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 19 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 09 ธ.ค. 65
รายชื่อตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 65 02 ธ.ค. 65
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2565 23 พ.ย. 65
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 22 พ.ย. 65
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 21 ก.ย. 65
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ปี 2565 21 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรม
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากร้อยละ 6.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ผู้จัดการสหกรณ์
นางอาภารัตน์ ทาระคำ
ผู้จัดการสหกรณ์สามัญศึกษา
ร้อยเอ็ด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์
วีดีทัศน์ปี 2565
วีดีทัศน์ปี 2564
วีดีทัศน์ปี 2563
วีดีทัศน์ปี 2562
วีดีทัศน์ปี 2561
วีดีทัศน์ปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  ที่ตั้ง 141/15 -16 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
 โทรศัพท์ 043-513005 โทรสาร : 043518188
 E-Mail : sahakorn_saving@hotmail.com