ภาพกิจกรรม
ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566

นายสมพล  ตันติสันติสม  นายกสมาคม สสอค. ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566  และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม ประจำปี 2565
https://youtu.be/si8afBiI4bY

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,23:32   อ่าน 171 ครั้ง