ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยนายเพิ่ม นาก้อนทอง ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี  ในวันที่ 15 มกราคม 2566  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
{ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด}

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,20:18   อ่าน 60 ครั้ง